Lavori : Shiatsu

Sky TV – Stilosophie – Aikido e Shiatsu

Intervista sullo Shiatsu e l'Aikido
1/1